viestards ([info]viestards) wrote on December 1st, 2010 at 05:12 pm
Gamevision.lv spēļu gad balva
Hmm, izrādās, ka mana spēle, par kuru te pāris iepriekšējos pukstus spamoju ir nominēta kā Gamevision.lv GOTY kategorijā Gada LV spēle. Vismaz kaut kāds prieciņš :)
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.