viestards ([info]viestards) wrote on May 26th, 2010 at 03:59 pm
EasyDB
Tā kā tagad man ir daudz brīva laika, tad daru to, tad ir iespējams veidot lietas, kas pašam patīk. Liekas, ka patreiz ir pienācis tas brīdis, kad kaut kas jau ir izveidots un pat kaut kas strādā, tad izdomāju, ka nu ir īstais brīdis parādīt nedaudz plašākai publikai.
EasyDB ir web aplikācija, kas paredzēta, lai ātri izveidotu vienkāršas web aplikācijas. Mērķis ir, lai power useris spētu izveidot, piemēram, klientu uzskaites programmu. Līdz tam gan vēl tālu, bet patreiz programma var uzģenerēt gridu, kurā var ievadīt, labot un dzēst datus, kuri saglabājas tabulā.


Ja nu kādam interesē, tad mājaslapa ir šeit. Tur ir arī šāda tāda dokumentācija
Source: http://subversion.assembla.com/svn/easydb
Tags:
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.