viestards ([info]viestards) wrote on January 8th, 2009 at 01:23 pm
Matainu lopu kalendārs
Ja nu kādam pie sienas vajag pielikt kalnedāru, tad iesaku šādu te, vismaz dienas iesāksies jautrāk :)
Tiesa gan, atcerēties, kad čomam būs vārdadiena ir pagrūti, taču vienmēr var piešķirt jaunu iesauku un apsveikt tad, vai ne?
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.