viestards ([info]viestards) wrote on December 1st, 2008 at 06:20 pm
NAPALM DEATH - Time Waits For No Slave (2009)


Nākošais gads ir atnācis platiem soļiem ir pieejams Napalm Death jaunais studijas albums- manā skatījumā labāks par Smear Campgain. Citādi viss kā parasti ND kā jau ND :)

Straujā daļa


P.S. Šis ir jau otrais nākamā gada albums pēc Kreator ko izdevies ieklausīt.
Tags:
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.